(Kategese) RADIX Slegs Gr 6 tot Gr 12. Koffiekroeg elke Vrydagaand vir ons gemeentekinders en hulle vriende - (sien Radix op Facebook vir bevestiging). Jammer: Niemand jonger as gr 6 en niemand ouer as gr 12 nie. Gr6 + 7 vanaf 16:30 𱉮...
(Jeug) Kleuterkerk Kleuters van voorskool tot graad 2 kom tydens die erediens by die kleuterlokaal bymekaar.  Kleuters moet reeds voor 08:50 by kleuterlokaal besorg word by dames wat na hulle sal omsien. Hulle lokaal is veilig, kindervri...
Belangrike versoek: Laat weet asb waar jy gaan betrokke raak by die bedieninge. Ons benodig jou samewerking dringend! Kontak ons Belhar gesprek - lees meer!! hier Ons gaan die kletskamer al hoe meer op- FaceBook -doen. Jy hoef nie self Facebook t...
Gebed 211              Gebedsketting Jy ontvang �n sms met �n gebedsversoek. Jy stuur dit na die persoon wat onder jou gekoppel is, as jy deel uitmaak van...
Eredienste: Empangeni Oggend:           09:00 Aand    :            18:00 vir 18:15 (GAP- P&W) Mtunzini Oggend: ...
Erediens (Sien inligting vir eredienstye) 221       Help met praktiese take tydens die erediens bv. mense verwelkom, dankoffer opneem, deurkollekte, ens. 222       Help met sakramente:...
Lidmaatversorging 231       Nuwe Intrekkers 232       Telefoonbediening (Ons maak kontak; ontmoet; luister; bedien; rus toe en gee om vir mekaar) Sien hieronder. 233   ...
Bybelskool 251              Veritas Kollege (Emp) Veritas Kollege beskryf, op sy amptelike webwerf, sy funksie in Suid-Afrika as volg: �South Africa is a div...
Eredienste: Empangeni Oggend:           09:00 Aand    :            18:15 vir 18:30 (GAP-Praise and Worship) Mtunzini Ogg...
Kleingroepe 241       Gebedsgroepe 242       Bybelstudiegroepe 243       Selgroepe NB! Indien jy by een of meer van hierdie groepe betrokke wil raak gaan...
Manne 311       Weeklikse gebedsbyeenkoms 312       Maandelikse ontbyt gemik op projekte in omgewing 313       Jaarlikse kamp / konferensie NB! Indien jy by...
Vroue 321       Nuwe intrekkers (vrouens) 322       Kosvoorbereiding vir nood 323       Sieke omgeegroep 324       Begrafnisse...
Jeug 331       Kleuters 332       Kinders  (Grd 1-3) 333       Kinders  (Grd 4-6) 334       Tieners  (Grd 7-...
Seniors 341       Jaarlikse byeenkoms 342       Weeklikse byeenkoms (Emp) 343       Leisure Gardens (Emp)   NB! Indien jy by een of meer van hie...
GAP Skoolverlaters, studente, jong werkendes, jong getroudes, matriekulante en al sulke spesies, maw alle 20/30-somethings behoort tuis te voel. Sondagaande vanaf 18:00 vir 18:20 tot so 19:30 � P&W, andersoortige erediens, fliek-...
Empcare en Zinisorg Beradingsentrums Die twee sentrums funksioneer vanuit die onderskeie kantoorruimtes by Empangeni kerksaal  asook Mtunzini kerkkantoor. Vanuit hierdie sentrums wil die gemeente haar diensgetuienis koördineer en fo...
EMPCARE EN ZINISORG Spreekkamers by kerkgeboue, Beradingspan, Beradingsopleiding, Ondersteuningsgroepe, Vigsplan en Projekte.Alle nood word hanteer: Fisies, geestelik en emosioneel. Berading vir: 411       Siek...
421       Kos � blikkies en poeierkos- GoAhead en Moreletapark-voedingskema 422      Skoon water � Hope-projek Universiteit Stellenbosch 423    &nb...
431       VGKSA: Ondersteuningsfonds; Empangeni-gemeente (veral die KwaDlangezwa-wyk); Nongoma gemeente (veral die MUSA-skool vir Gestremdes) 432       CANSA 433    &nb...
TOERUSTING Veritas Bybelskool, kontak Ds Hennie. Huweliksvoorbereiding � Skakel met leraar 3 maande voor beplande huwelik en registreer by kerkkantoor. Huweliksverryking � DVD toerusting.  Donderdagaande vanaf 19:00 ...
Ondersteuning met finansies, eiendomme en personeel. 51           Finansies                 Bedryf die begroting, beleggi...
11   KERKRAAD � Bedryf visie en missie: Visie van gemeente: Vreugde uit Verlossing Missie van gemeente: Ons is geroep om biddend God se mense te wees, wat Hom en mekaar met blydskap dien, en namens Hom hulp ...
Terug Terug na bo
 
:
8 Kerk Straat
South Africa
Tel: 035 772 3644

Kwikwap Webwerf Konsultant: Verona


Besoekers tot datum: 515318 Webwerf ontwikkel deur Kwikwap

Copyright © 2019 Nederduitse Gereformeerde Kerk Empangeni. All Rights Reserved.